El. parduotuvės FAME.LT taisyklės


I. Bendrosios nuostatos


1. Fame.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą Fame.lt Parduotuvėje.

2. Fame.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Fame.lt Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Fame.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. Fame.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika


1. Klientui pageidaujant gauti Fame.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai fame.lt svetainėje skirti:
o Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
o Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
o Priminti apie patikusias prekes
o Rinkti puslapio lankymo statistiką
Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.
Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

3. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Fame.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Fame.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Fame.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4. Klientas, užsiregistruodamas Fame.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Fame.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Fame.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Fame.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos


1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Fame.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Fame.lt Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje). Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Fame.lt pristatymo būdų variantų. 

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Fame.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su Fame.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Fame.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Fame.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Fame.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Fame.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko (kai pasirenkamas apmokėjimas per internetinę bankininkystę) apie atsiskaitymą už pristatytas prekes; kai atsiskaitoma banko pavedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Kliento mokėjimas; kai atsiskaitoma grynaisiais pristačius prekes arba kortele paštomate – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai klientas patvirtina savo užsakymą Fame.lt Parduotuvėje.

6. Klientui pateikus užsakymą, Fame.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7. Fame.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir Fame.lt vykdymo pradžios momentu.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Fame.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma nacionaline kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. Fame.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių, bei spalvų skirtimo realybėje ir nuotraukoje, dėl foto įrangos šviesos sklaidos.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos oficialia valstybine valiuta su PVM.

5. Fame.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba el.paštu Fame.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Fame.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Fame.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. Fame.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Fame.lt įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.2. Fame.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
6.3. Fame.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Fame.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Fame.lt.
6.4. Fame.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Fame.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai


1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Fame.lt Parduotuvėje nurodytų būdu.

2. Jeigu Klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, jeigu Klientas pasirenka mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes. Kitais atvejais, Klientas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Fame.lt gavus apmokėjimą už prekes.

 

VI. Įstatyminė teisė atsisakyti sutarties FAME prekių atžvilgiu

Kai perkate FAME prekes, Jūs turite įstatyminę teisę atsisakyti sutarties:

1. Informacija apie teisę atsisakyti sutarties:

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų, nenurodydami jokių priežasčių. Atsisakymo terminas yra 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs arba Jūsų paskirta trečioji šalis (tačiau kuri nėra vežėjas) gavo paskutinį prekių vienetą. Norėdami pasinaudoti savo atsisakymo teise, turite informuoti mus (UAB Kalnų Aidas, Pašilės g. 12A-1, 20194 Ukmergė, telefonas: +370 616 09908, el. paštas: labas@fame.lt) apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, išsiųsdami mums aiškų pareiškimą (pvz., raštą, siunčiamą paštu, ar el. paštu). Jei norite, galite pasinaudoti pridedama sutarties atsisakymo forma, tačiau tai nėra privaloma. Jei savo pranešimą apie sutarties atsisakymą pateikiate internetu, mes nedelsiant išsiųsime Jums gavimo patvirtinimą (pvz., el. paštu). Bus laikoma, kad Jūs laikėtės atsisakymo termino, jei savo pranešimą apie sutarties atsisakymą išsiųsite iki minėto termino pabaigos.

2. Sutarties atsisakymo pasekmės:

Jums atsisakius šios sutarties, mes nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kurią mes gavome Jūsų pranešimą apie šios sutarties atsisakymą, turime grąžinti visus mokėjimus, kuriuos mes gavome iš Jūsų, išskyrus pristatymo išlaidas. Pinigų grąžinimai bus apdorojami naudojant tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote pradinei operacijai, nebent su Jumis aiškiai susitarta kitaip. Už pinigų grąžinimą netaikysime Jums jokių mokesčių. Jums atliekamą pinigų grąžinimą galime sustabdyti, iki mes atgausime prekes arba Jūs mums pateiksite įrodymą, kad grąžinote prekes, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Visas prekes turite grąžinti arba perduoti mums nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs mums pateikėte savo pranešimą apie šios sutarties atsisakymą. Laikoma, kad aukščiau nurodyto reikalavimo laikomasi, jei prekes grąžinate iki 14 dienų termino pabaigos. Jūs tik turite padengti bet kokį prekių vertės sumažėjimą, jei vertės sumažėjimas priskirtinas Jūsų netinkamiems veiksmams su prekėmis, tikrinant jų būklę, savybes ir veikimą.

Sutarties atsisakymo forma:

(Jei norite atsisakyti sutarties, prašome užpildyti šią formą ir grąžinti ją mums) Skirta: UAB Kalnų Aidas, Pašilės g. 12A-1, 20194 Ukmergė, el. paštas: labas@fame.lt : Aš/mes (*) atsisakau (-ome) (*) savo sudarytos sutarties dėl žemiau nurodytų prekių pirkimo (*)/:

• užsakyta (data) (*)/gauta (data) (*)

• kliento (-ų) vardas, pavardė

• kliento (-ų) adresas

• data

(*) Ištrinkite, kas nereikalinga Teisė atsisakyti sutarties baigiasi anksčiau laiko sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl higienos priežasčių.

 

VII. Prekių grąžinimas


1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Klientas gali grąžinti prekes išsiųsdamas jas atgal per 14 dienų, pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai  vartotojas pranešė apie savo sprendimą atsisakyti sutarties.

4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

5. Klientas grąžindamas prekes į fizines Fame.lt parduotuves (jei šalyje yra Fame.lt fizinė parduotuvė), visai atvejais privalo pateikti Fame.lt prekių įsigijimo dokumentus.

6. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius nustatytą Fame.lt prekių grąžinimo ar keitimo formą.

7. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Fame.lt tokį kainų skirtumą.

8. Tais atvejais, kai Fame.lt neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos pasirašymo.

10. Garantija gamyklinio defekto atveju - 2 metai. 

11. Prekės įsigytos specialaus pasiūlymo metu (Antrai prekėi -40%), turi būti grąžinamos kartu, t.y visas užsakymas, kuriam buvo pritaikyta nuolaida. Atskirai prekės priktos su spec. pasiūlimu nėra grąžinamos. Galimas tik prekės keitimas. 

12. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@fame.lt arba telefonu Nr. +37061609908. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.

13. Elektroniniai vartotojų ginčai gali būti sprendžiami vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/

14. Visų pirma susisiekus su el.parduotuve el. paštu info@fame.lt ir nepriėmus bendro sprendimo dėl prekės neatitikimo, grąžinimo ar pakeitimo, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt tel. 8 5 262 67 51, faks 8 (5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityje).

 

VIII. Prekių pristatymas


1. Fame.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 3 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai Fame.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Fame.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Fame.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos Fame.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Pristatymo laiką Klientas suderina su įgaliota kurjerių tarnybą. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti el.paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).

5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių įgaliotai kurjerių tarnybai neturėjus galimybių pristatyti prekes, kurjerių tarnyba papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Fame.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Fame.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6. Klientas privalo nedelsiant informuoti Fame.lt elektroniniu paštu:
a) jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, siunta nėra pristatoma arba kurjeriai vėluoja daugiau nei 15 minučių po laiko intervalo pabaigos;
b) jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas;
c) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
d) visais atvejais nedelsiant informuoti Fame.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Fame.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Fame.lt.

 

IX. Kitos nuostatos


1. Visi pranešimai Fame.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).

2. Sutartis tarp Kliento ir Fame.lt sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.

3. FAME.LT internetinės svetainės dizainas ir originalios nuotraukos yra intelektinė nuosavybė, kurias be sutikimo naudoti ir platinti yra draudžiama. FAME.LT internetinės svetainės vizualus turinys yra saugomas Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių.